Condicions d’ús del site web

Aquest site web és el mitjà per accedir a tota la informació de Ramon Vilà, fisioteràpia i osteopatia.
Connectar-se i introduir dades a la pàgina web implica l’acceptació de tot el que explica el text d’aquest avís legal.

Identificació de l’empresa. Dades registrals

L’article desè de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic estableix que, els propietaris del web cal que s’identifiquin en el mateix. El site web és accessible des del  domini: www.ramonvila.com, propietat de:

Ramon Vilà Rich amb NIF 46671642L, centre de fisioteràpia i osteopatia està situat a l’Avinguda  Reis Catòlics, núm. 28,  17800 Olot. (Girona) Espanya.
Per a qualsevol qüestió contacteu amb nosaltres a través del nostre email: ‎info@ramonvila.com, Tel.: (0034) 972 26 88 39 o al Mòbil: (0034) 639 741 889, en l’horari laboral o bé per via postal a l’adreça indicada.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del site web -entenent per continguts a títol merament anunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codi font- són ‎propietat intel·lectual de les persones propietàries d’aquest web.

El web ha estat desenvolupat per l’empresa Freshdesign i Volcanic Internet. La tecnologia i el programari utilitzats són recursos obtinguts legalment pel seu ús i modificació.

Dels drets dels continguts el propietari d’aquest web se’n reserva tots els drets d’explotació a tots els efectes i usos. Cap persona usuari/a pot entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per a l’ús correcte del site web.
Els usuaris/es no poden reproduir, copiar, publicar, distribuir i/o modificar total o parcialment els continguts d’aquests webs amb l’excepció de quan es tracti de material necessari pel servei i/o en cas d’ús personal no lucratiu, sense malmetre ni afectar cap dret dels autors/es i de la Propietat Industrial. Una modificació dels serveis d’aquesta plataforma significarà vulnerar els legítims drets del titular d’aquesta pàgina web.

Política de privacitat en les dades

A partir de que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ramon Vilà informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per el titular i degudament inscrit al Registre de l’Agència ‎Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat, no seran ‎accessibles a tercers per a finalitats diferents a les exposades a l’apartat “Condicions d’ús”. Ramon Vilà, fisioteràpia i osteopatia  adoptarà les mesures ètiques i tècniques al seu abast per assegurar la confidencialitat i integritat de la ‎informació.

Dret a informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades

De conformitat amb allò disposat a Llei Orgànica 15/1999 els usuaris conserven en tot moment la possibilitat d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades que podran exercir mitjançant ‎l’email: info@ramonvila.com

Exclusió de responsabilitat general

Ramon Vilà, fisioteràpia i osteopatia, no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui generar a causa d’una circumstància de força major, com ara defectes de hardware o software dels usuaris, error en les línies de comunicacions, fallades en la xarxa d’Internet o de les instal·lacions informàtiques que fan possible la ‎publicació del web. Ramon Vilà tampoc garanteix que el funcionament del web sigui constant, fiable i ‎correcte en tot moment.

L’accés dels usuaris al site web no implica per al titular de la pàgina web la obligació de controlar l’absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari/a, en tot cas, tenir disponibles les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.‎

Ramon Vilà, fisioteràpia i osteopatia, es reserva el dret de modificar el present avís legal i la política de privacitat amb la finalitat d’adaptar-la a possibles novetats legislatives.

Ramon Vilà no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent ‎responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Exclusió de responsabilitat en xarxes socials

S’exclou expressament qualsevol tipus de responsabilitat pels enllaços a xarxes socials.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions amb els usuaris derivades de l’ús d’aquest espai web es sotmeten a la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, comarca del Gironès. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten de manera voluntària i lliure.

Darrera actualització

‎© Copyright Ramon Vilà, 31 Març de 2016.